Bibelske billeder

   


Manna indsamles

Men Moses sagde til dem: "Det er det brød, Herren giver jer at spise. Dette er, hvad Herren har befalet: I skal samle så meget af det, som hver enkelt kan spise, en omer til hver enkelt svarende til antallet af personer.

2.Mos.16,14-36

henning@effata.dk