Bibliska bilder

   


Sodom och Gomorras förintelse

Men Lots hustru som gick efter honom såg sig tillbaka. Då förvandlades hon till en saltstod.

1. Mos. 19,26

henning@effata.dk