Bibliska bilder

   


Vatten blir vin

Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till brädden.

Joh.2:1-12

henning@effata.dk