Bibliska bilder

   


Låt de små barnen komma till mig!

När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.

Mark.10:13-16

henning@effata.dk