Bibliska bilder

   


En kanaaneisk kvinnas tro

En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.”

Matt.15,22

henning@effata.dk