Bibliska bilder

   


Jesus gör en liten flicka frisk

Så tog han barnets hand och sade: ”Talita koum!” (det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!). Och genast reste sig flickan och gick omkring, hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning.

Mark.5:21-43

henning@effata.dk