Bibliska bilder

   


En lam man firas ner genom taket

Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen.

Mark.2:1-12

henning@effata.dk