Bibliska bilder

   


Stormen stillas

Han vaknade och hutade åt vinden och vågorna, och de lade sig och det blev lugnt.

Luk 8:22-25; Matt 8:23-37; Mark 4:35-41

henning@effata.dk