Bibliska bilder

   


Jakobs dröm om himlastegen

I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sade: ”Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud."

1.Mos 27:41-45; kp 28

henning@effata.dk