Bibliska bilder

   


Den sista måltiden

Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

Matt.26,28

henning@effata.dk