Bibliska bilder

   


Josef drömmer om kärvar.

Vi var ute på åkern och band kärvar, och min kärve reste sig och stod upprätt och era kärvar ställde sig i en ring och bugade sig för min kärve.”

1.Mos.37,7

henning@effata.dk