Bibliska bilder

   


Thomas inför Jesus

Men han sade: ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.”

Joh.20,25

henning@effata.dk