Bibliska bilder

   


Jesu himmefärd

Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen.

Luk.24,51

henning@effata.dk