Bibliska bilder

   


Petrus berätter sin erfarenhet

Petrus redogjorde då för allt som hade hänt.

Apg. 11,4

henning@effata.dk