Bibliska bilder

   


Petrus predikar

Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.

Apg.2,38

henning@effata.dk