Bibliska bilder

   


Josef uttyder drömmar i Egypten

Hos oss hade vi en ung hebré som var slav hos gardesbefälhavaren. Vi berättade våra drömmar för honom, och han tydde dem för oss, varje dröm för sig.

1.Mos.41,12

henning@effata.dk