Bibliska bilder

   


Avsked i Efesos

När oron hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och intalade dem mod. Därefter tog han farväl och bröt upp för att resa till Makedonien.

Apg.20,1

henning@effata.dk