Bibliska bilder

   


Annanias' död

Vid de orden föll Ananias död ner, och alla som hörde på greps av stor fruktan.

Apg.5,5

henning@effata.dk