Bibliska bilder

   


Josef återser ser sina bröder

Josef kände igen sina bröder, men de kände inte igen honom.

1.Mos.42,8

henning@effata.dk