Bibliska bilder

   


Stefanus vittnar om Jesus

Stefanos svarade: ”Bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud visade sig för vår fader Abraham, som då bodde i Mesopotamien och ännu inte hade flyttat till Harran."

Apg.7,2

henning@effata.dk