Bibliska bilder

   


Där undervisas i lagen

Men så kom någon och talade om för dem att männen som de hade satt i fängelse nu stod i templet och undervisade folket.

Apg.5,25

henning@effata.dk