Bibliska bilder

   


Petrus befrias ur fängelset

Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt, det som skedde genom ängeln, utan trodde att det var en syn.

Apg.12:1-17

henning@effata.dk