Bibliska bilder

   


Paulus arresteras

Kommendanten steg fram, arresterade honom och lät belägga honom med dubbla bojor.

Apg.21,33

henning@effata.dk