Bibliska bilder

   


Paulus i skeppsbrott

Fartyget fångades av den och kunde inte hålla upp mot vinden, utan vi föll av och länsade undan för den. Vi kom i lä av en liten ö som hette Kauda och lyckades där med nöd och näppe bärga skeppsbåten.

Apg.27,15-16

henning@effata.dk