Bibliska bilder

   


Tecken i solen och månen och stjärnorna

Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån.

Luk.21,25

henning@effata.dk