Bibliska bilder

   


Den brinnande busken

Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp.

2.Mos.3,2

henning@effata.dk