Bibliska bilder

   


Moses och Aron inför Farao

Därefter gick Mose och Aron till farao och sade: ”Så säger Herren, Israels Gud: Släpp mitt folk så att de kan fira högtid i öknen till min ära.”

2.Mos.5,1

henning@effata.dk