Bibliska bilder

   


Kora, Datan, Abiram uppslukas av jorden

Just när han hade sagt detta rämnade marken under dem. Jorden öppnade sitt gap och slukade dem och deras familjer, liksom Korachs anhöriga, och alla deras ägodelar.

4.Mos 16-17

henning@effata.dk