Bibliska bilder

   


Moses slår på klippan

Jag kommer att stå framför dig på klippan vid Horeb, och du skall slå på klippan, och då kommer det vatten ur den, så att folket får dricka.”

2. Mos. 17,6

henning@effata.dk