Bibliska bilder

   


Insamling till Guds hus

Säg till israeliterna att samla in gåvor åt mig. Av var och en som känner sig manad skall ni ta emot gåvor åt mig. Och detta är vad ni skall samla in: guld, silver och koppar.

2.Mos.25,2-3

henning@effata.dk