Bibliska bilder

   


Simson välter huset

Han sökte stöd mot de båda mittpelarna som bar upp huset och tog spjärn med höger hand mot den ena och med vänster hand mot den andra.

Dom.16:23-31

henning@effata.dk