Bibliska bilder

   


Samuels överlämnande åt templet

Det var om detta barn jag bad, och Herren har gett mig vad jag bad honom om.

1.Sam.1,27

henning@effata.dk