Bibliska bilder

   


David och Goljat

När nu filistén fortsatte framåt och kom allt närmare, sprang David med snabba steg fram mot hären för att möta honom.

1.Sam.17,48

henning@effata.dk