Bibliska bilder

   


Ett minne om seger

Den stora stenen som de ställde Herrens ark på står ännu i denna dag på Josuas åker i Bet-Shemesh.

1.Sam.6,18

henning@effata.dk