Bibliska bilder

   


Daniels tre vänner i den brinnande ugnen

”Men nu”, sade han, ”ser jag fyra män fritt gå omkring mitt i elden, helt oskadda, och den fjärde liknar ett gudaväsen."

Dan.3:25

henning@effata.dk