Bibliska bilder

   


Daniel i lejongropen

På kungens befallning hämtades nu Daniel och kastades i lejongropen. Kungen sade till honom: ”Den gud som du ständigt dyrkar må rädda dig!”

Dan 6:24

henning@effata.dk