Bibliska bilder

   


Ängeln talar till Sakarias

Men ängeln sade till honom: ”Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes.

Luk.1:5-25

henning@effata.dk