Bibliska bilder

   


Änglarna visar sig för markens herdar

”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.

Luk.2:8-20

henning@effata.dk