Bibliska bilder

   


Jesu dop

När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom.

Matt 3; Mark 1:1-11;Luk 3:1-18

henning@effata.dk