Bibliska bilder

   


Ängens liljor arbetar inte

Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte.

Matt.6:25-34

henning@effata.dk