Bibliska bilder

   


Jesus lär de sina hur de ska be

Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Matt.6,6

henning@effata.dk