Bibliska bilder

   


Bulta påå en stängd dörr

När väl husets herre har stigit upp och låst porten och ni blir stående utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss! så kommer han att svara: Jag vet inte vilka ni är.

Luk.13,25

henning@effata.dk