Bibliska bilder

   


En av tio tackade.

En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier.

Luk 17: 11-19

henning@effata.dk