Bibliska bilder

   


Ogräset och vetet skiljs åt

När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min lada.’ ”

Matt.13:24-43

henning@effata.dk