Bibliska bilder

   


Guds förbund med Abraham

Uppenbarade sig Herren för honom och sade: ”Jag är Gud den Väldige. Håll dig alltid till mig och var oförvitlig.

1. Mos. 17,1

henning@effata.dk