Bibliska bilder

   


De tolv sänds ut

Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: ”Ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad.

Matt.10,5

henning@effata.dk