Bibliska bilder

   


Gamaliel försvarar apostlarna

Men då reste sig en av fariseerna i rådet som hette Gamaliel, en laglärare som var högt aktad av hela folket, … Sedan fortsatte han: ”Israeliter, tänk er för innan ni gör något med de här männen.

Apg.5:12-42

henning@effata.dk