Bibliska bilder

   


Frukten

Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt.

Matt.7,17

henning@effata.dk