Bibliska bilder

   


Lasaros uppväcks

Sedan ropade han med hög röst: ”Lasaros, kom ut.”

Joh.11,43

henning@effata.dk