Bibliska bilder

   


Intåget i Jerusalem

De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen.

Matt.21:1-11

henning@effata.dk